Bước 1: Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng

Khách hàng có thể lựa chọn mẫu thiết kế phù hợp trên trang “Cửa hàng” của website công ty. Việc này giúp khách hàng có thể tham khảo và chọn lựa một mẫu thiết kế đã có sẵn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.

Khách hàng sẽ được hướng dẫn để cung cấp thông tin chi tiết về yêu cầu của mình về kiểu dáng, chức năng, phong cách kiến trúc, kích thước và ngân sách của công trình. Công ty sẽ tiến hành phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng.

Bước 2: Bước thỏa thuận đàm phán ký kết hợp đồng

Sau khi đã phân tích yêu cầu và thu thập thông tin từ khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán và thỏa thuận với khách hàng về các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng tư vấn thiết kế, bao gồm: phạm vi dịch vụ, giá cả, thời gian thực hiện và các cam kết chất lượng dịch vụ. Sau khi thỏa thuận, chúng tôi sẽ lập hợp đồng tư vấn thiết kế và ký kết với khách hàng để tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo của quy trình.

Bước 3: Đánh giá khả năng thiết kế

Các chuyên gia kiến trúc của công ty sẽ tiến hành đánh giá khả năng thiết kế, tính khả thi và các yếu tố kỹ thuật khác liên quan đến công trình. Sau đó, các chuyên gia sẽ đưa ra phương án thiết kế sơ bộ để khách hàng đánh giá và chấp thuận.

Bước 4: Thiết kế chi tiết

Sau khi khách hàng chấp thuận phương án thiết kế sơ bộ, các chuyên gia kiến trúc sẽ tiếp tục tiến hành thiết kế chi tiết. Các bản vẽ và mô hình 3D sẽ được tạo ra để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về công trình.

Bước 5: Bàn giao hồ sơ thiết kế

Sau khi hoàn thành thiết kế, công ty sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế cho khách hàng, bao gồm bản vẽ, mô hình 3D, bảng tính dự toán chi phí và các tài liệu khác liên quan đến công trình.

Bước 6: Giám sát tác giả

Nếu khách hàng yêu cầu, công ty sẽ tiến hành giám sát quá trình thi công để đảm bảo công trình được thực hiện đúng theo thiết kế đã được phê duyệt. Các chuyên gia kiến trúc của công ty sẽ tiến hành kiểm tra theo giai đoạn thi công để đảm bảo chất lượng và tính an toàn của công trình.