Chính sách hoàn tiền của công ty TNHH kiến trúc A.I.D nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc.

Theo đó, khách hàng sẽ được hoàn lại tiền đã thanh toán trong trường hợp:

  1. Công ty không thể thực hiện đúng theo yêu cầu và cam kết trong hợp đồng.
  2. Công ty vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến tư vấn thiết kế kiến trúc.
  3. Sản phẩm tư vấn thiết kế kiến trúc bị lỗi kỹ thuật nghiêm trọng hoặc không đạt được chất lượng yêu cầu.

Khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty và cung cấp đầy đủ các chứng từ, chứng minh cho sự vi phạm hoặc lỗi kỹ thuật.

Công ty sẽ xem xét và giải quyết yêu cầu hoàn tiền trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan.

Chính sách hoàn tiền của công ty TNHH kiến trúc A.I.D được thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng.