Đặt cọc:

  • Sau khi khách hàng ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế, họ sẽ được yêu cầu đặt cọc 20% giá trị hợp đồng.
  • Tiền đặt cọc sẽ được tính trên tổng giá trị hợp đồng và được thỏa thuận trước giữa hai bên.
  • Sau khi A.I.D nhận được tiền đặt cọc, công ty sẽ bắt đầu triển khai dự án.

Thanh toán:

  • Khách hàng sẽ thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau khi phương án thiết kế sơ bộ được chấp thuận.
  • Tiếp theo, khách hàng sẽ thanh toán 40% giá trị hợp đồng sau khi A.I.D bàn giao hồ sơ tư vấn thiết kế cho khách hàng.
  • Sau khi hoàn thiện công trình, khách hàng sẽ thanh toán 10% giá trị hợp đồng còn lại cho A.I.D.
  • Tổng số tiền thanh toán sẽ được thỏa thuận trước khi bắt đầu dự án.
  • A.I.D sẽ cung cấp hoá đơn và giấy tờ liên quan để khách hàng có thể thanh toán dễ dàng và đảm bảo tính minh bạch.
  • Thời gian thanh toán sẽ được thỏa thuận giữa hai bên trước khi bắt đầu dự án.
  • Chính sách đặt cọc và thanh toán của A.I.D dựa trên dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy cho khách hàng. Bên cạnh đó, chính sách này giúp A.I.D quản lý tài chính và tiến độ dự án một cách chặt chẽ hơn, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến tài chính và thời gian triển khai dự án.